Zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy wobec podwykonawców robót budowlanych.

W dniu 1 czerwca 2017 roku weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Dokonała ona m.in. nowelizacji art. 647 zn. 1 kodeksu cywilnego  – przepisu normującego zasady solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy wobec podwykonawców robót budowlanych.    W wyniku zmiany tego przepisu, na korzyść podwykonawców zmieniono zasady zgłaszania ich oraz wykonywanego przez nich…