KIEDY ROZWÓD JEST DOPUSZCZALNY, A KIEDY NIE? KTO JEST WYŁĄCZNIE WINNY ROZKŁADU POŻYCIA? CZY MOŻNA BYĆ „BARDZIEJ” WINNYM ROZKŁADU POŻYCIA?

Każdy z małżonków może żądać, rozwiązania małżeństwa przez rozwód, jeżeli nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Na pożycie to składają się trzy elementarne więzi: duchowa (uczuciowa, emocjonalna), fizyczna i gospodarcza. Zupełność rozkładu oznacza wygaśnięcie i brak wszystkich tych więzi. Rozwód nie jest dopuszczalny nawet mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, jeżeli wskutek niego miałoby…

OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY WOBEC PEŁNOLETNICH DZIECI. CZY MOŻNA UCHYLIĆ SIĘ OD ALIMENTÓW NA DOROSŁE DZIECKO, KTÓRE WCIĄŻ SIĘ UCZY?

Ukończenie osiemnastego roku życia nie oznacza, że z tym dniem kończy się obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka. Obowiązek alimentacyjny nie jest ograniczony żadnym sztywnym terminem (np. uzyskaniem pełnoletności) i nie jest również związany ze stopniem wykształcenia w tym sensie, że nie ustaje z chwilą osiągnięcia przez dziecko określonego stopnia podstawowego czy średniego wykształcenia (wyrok SN,…

Zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy wobec podwykonawców robót budowlanych.

W dniu 1 czerwca 2017 roku weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Dokonała ona m.in. nowelizacji art. 647 zn. 1 kodeksu cywilnego  – przepisu normującego zasady solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy wobec podwykonawców robót budowlanych.    W wyniku zmiany tego przepisu, na korzyść podwykonawców zmieniono zasady zgłaszania ich oraz wykonywanego przez nich…