W dniu 1 czerwca 2017 roku weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Dokonała ona m.in. nowelizacji art. 647 zn. 1 kodeksu cywilnego  – przepisu normującego zasady solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy wobec podwykonawców robót budowlanych. 
 
W wyniku zmiany tego przepisu, na korzyść podwykonawców zmieniono zasady zgłaszania ich oraz wykonywanego przez nich zakresu prac, inwestorowi. Obecnie zgłoszenia może dokonać sam podwykonawca, nie jest już uzależniony od zgłoszenia dokonanego przez wykonawcę. 
 
Z kolei korzyścią dla inwestorów jest wydłużenie terminu na zgłoszenie przez nich sprzeciwu oraz ograniczenie kwotowe ich odpowiedzialności wobec podwykonawców.